O tradiční čínské medicíně

TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA

Tradiční čínská medicína (TČM) vychází z čínského léčitelství s dobře dochovanou tradicí starou několik tisíc let. Zaměřuje se nejen na léčbu onemocnění, ale velký důraz se klade i na prevenci a udržování zdraví. V průběhu svého vývoje dosáhla TČM pozoruhodné úrovně diagnostiky. Na rozdíl od západní medicíny vnímá lidské tělo jako vysoce provázaný celek, v němž stav jednoho orgánu ovlivňuje jiný. Jeden ze základních kamenů této teorie je tvrzení: "Vnějšek odráží stav nitra." To znamená, že vnitřní nerovnováha se projevuje na povrchu, například na barvě kůže, jazyku nebo pulzu. Další důležitý princip je vztah mezi částí a celkem. Například charakter pulzu na třech různých místech tepny u zápěstí je ovlivněn stavem určitých částí těla a vnitřních orgánů. Podobně můžeme vidět vyobrazení stavu různých funkcí či částí organismu na různých částech jazyka.Základními pojmy tohoto pohledu na tělo jsou energie Qi, krev Xue, esence Jing, duše Shen, principy Yin a Yang a učení o pěti prvcích, které nalézáme v čínské filosofii i v jiných tradičních čínských oborech.

Co Vás čeká v ordinaci Medichina?

 • respekt
 • schopnost vyslechnout
 • naprosto individuální a přátelský přístup
 • komplexní pohled na Vaše problémy
 • profesionalita a znalosti získané mnoha roky studia TČM
 • terapie založená na osvědčených principech TČM
 • příjemné prostředí v areálu lázní Velichovky

O terapii

Naším cílem je nabídnout vhodný léčebný postup pro každého konkrétního člověka vedoucí k dosažení úlevy od problémů, osvětlit příčiny choroby či objasnit souvislosti, které vedly k disbalanci zdravotního stavu. Tím každému pomoci k snazšímu překonávání každodenních překážek v dnešní náročné době.

Léčba probíhá na základě detailní diferenciální diagnostiky, tj. postupu k určování aktuálního stavu fungování organismu a určování příčin onemocnění. Zdravý člověk, jako celek, a jednotlivé orgány, jako jeho části, se navenek projevují určitými příznaky. Při onemocnění jsou některé z nich atypické a signalizují nerovnováhu nebo chorobu. Detailní diagnostika umožňuje nalézt základní příčinu disharmonie a poté ji i cíleně léčit.Základní informace získávám dotazováním, palpací pulzu a z obrazu jazyka. Získaný soubor poznatků dále analyzuji a zatřiďuji do celého komplexu vztahů v rámci organismu i v souladu organismu a přírodního prostředí.Podle výsledků diagnostiky pak navrhuji nejvhodnější terapii pro pacienta, případně kombinaci těchto metod.

 • Fytoterapie - bylinná léčba
 • Dietetika - úprava životosprávy
 • Ošetření akupunkturních bodů a drah
 • Ušní terapie
 • Moxování

Doporučení před terapií

 • Před terapií nepijte kávu a alkohol
 • Vždy nás uvědomte, zda užíváte nějaké léky a jaké
 • Vždy nás upozorněte, pokud užíváte léky na ředění krve
 • Upozorněte nás, pokud jste těhotná
 • Před vyšetřením odložte šperky, hodinky apod.
 • Bezprostředně před nebo po akupunktuře nedoporučujeme velkou fyzickou zátěž
 • Během léčebné kúry není vhodné pít alkohol
 • Během léčebné kúry omezte konzumaci mléčných výrobků a sladkého na minimum